HỘI THÁNH CỘNG ĐỒNG HY VỌNG

Đời sống Cơ Đốc Nhân vững chắc qua Môn đệ hoá

5:00 Chiều Chủ Nhật, Lễ Thờ Phượng

Và các buổi học Kinh Thánh trong tuần

714-234-5999